Dnes aktuálne spisovateľ, poét a humorista Pavol Janík

 

Mgr. art. Pavol Janík, PhD., (magister artis et philosophiae doctor) sa narodil v roku 1956 v Bratislave, kde absolvoval štúdium filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU). Pracoval na ministerstve kultúry (1983 – 1987), v médiách a v reklame. Predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007), tajomník SSS (1998 – 2003, 2007 – 2013), šéfredaktor časopisu SSS Literárny týždenník (2010 – 2013). Čestný člen Únie českých spisovateľov (od 2000), člen redakčnej rady týždenníka ÚČS Obrys-Kmen (2004 – 2014), člen redakčnej rady týždenníka ÚČS Literatura.Umění. Kultura (od 2014). Člen Writers Club International (od 2004). Člen Poetas del Mundo (od 2015). Člen World Poets Society (od 2016). Riaditeľ Writers Capital International Foundation pre Slovensko a Českú republiku (2016 – 2017). Predstaviteľ World Nation Writers’ Union na Slovensku (od 2016). Veľvyslanec Worldwide Peace Organization (Organizacion Para la Paz Mundial) na Slovensku (od 2018). Člen Rady International Writers Association (IWA BOGDANI) (od 2019). Za literárnu a reklamnú tvorbu získal viacero ocenení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Virtuóz slovenskej literatúry Pavol Janík je básnik, dramatik, prozaik, aforista, publicista, prekladateľ a reklamný tvorca. Ťažisko jeho tvorivej činnosti spočíva v poézii. Už svojím knižným debutom Nezaručené správy (1981) upútal pozornosť vrcholných autorít slovenského literárneho života. Predstavil sa ako básnik civilného tónu a spontánneho básnického výrazu, ktorému nechýba schopnosť irónie a sebairónie. Táto poetika sa stala typickou pre celú jeho tvorbu, ktorá popri kritickom charaktere nadobudla aj humorný až groteskný rozmer. Jeho výraz sa stáva strohým až aforistickým. Preto je celkom zákonité, že do sféry literárnych záujmov Pavla Janíka sa dostali aj aforizmy založené na myšlienkovom a významovom posune v rámci jazykovej hry. Postupne vo svojej tvorbe nastoľuje veľmi znepokojujúce otázky a závažné problémy ďalšieho vývinu ľudstva, pričom sa tematicky a štýlovo rozširuje. Literárni experti konštatujú Janíkovu básnickú virtuozitu a jeho príbuznosť s tvorbou Miroslava Válka, pričom podľa názoru ruskej poetky, prekladateľky a literárnej vedkyne Natálie Švedovovej je Válek hlbší a Janík vynaliezavejší. Z inojazyčnej poézie prebásnil niekoľko knižných výberov. Je aj autorom dramatických diel s prvkami poetiky absurdného divadla.

Literárnu tvorbu Pavla Janíka okrem Slovenska publikovali v Albánsku, Argentíne, Bangladéši, Belgicku, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Českej republike, Čínskej ľudovej republike, Čínskej republike (Taiwan), Francúzsku, Chile, Chorvátsku, Indii, Izraeli, Jordánsku, Južnej Kórei, Kanade, Kazachstane, Kirgizsku, Kosove, Macedónsku, Maďarsku, Mexiku, Moldavsku, Nemecku, Nepále, Pakistane, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Ruskej federácii, Singapure, Srbsku, Spojených štátoch amerických, Sýrii, Španielsku, Taliansku, Turecku, na Ukrajine, v Uzbekistane, Venezuele, Veľkej Británii a Vietname.

Sexuálny second hand (aforizmy)
z knihy Hurá horí 

NÁPIS
Tu žili Slováci,
ktorí si tiež odskákali svoje.

MÓDA
Niektorí sa ani neprezliekli,
ďalej krágľujú
v tom istom kabáte.

ZĽAVA
Lacnejšie smrteľné lôžko
sa nazýva smrteľné lehátko.

OZNAM
Z technických príčin zakázané.

BRUCHAPLNOSŤ
Iba črevné parazity
domovinu majú v riti.

POKROK
Doteraz sme mali turecké
iba hospodárstvo,
dnes už aj demokraciu.

RIEKANKA
Každý chvíľku
ťahá pílku,
potom strieľa
do zátylku
tým, čo vedia
príliš veľa.

HUDOBNÉ REFERENDUM
Ľudové piesne nevznikli
ľudovým hlasovaním.

ZMENA ÚČELU
Účel svätí
finančné prostriedky.

SAXUÁLNY SECOND HAND
Iba jednej veci prospieva,
keď je obšúchaná.

Vysoká politika je nízka

TEÓRIA RELATIVITY
Najkrajšie sú spomienky,
najmä na nízke ceny.

PRAX RELATIVITY
Ani to, čo je najlacnejšie,
už nie je lacné.

POZNÁMKA
Mozgová porážka nás nemusí
postihnúť pri Slavkove.

PARLAMENTNÁ ZMENÁREŇ
Politickú príslušnosť
voľne zamieňame
podľa aktuálneho kurzu.

ZOÓLOGIA 1
Zvieratám sa bridí
zverožrútstvo.

ZOÓLOGIA 2
Opakom ľudovej rozprávky
je zverská.

ZOÓLOGIA 3
Zvieratám sa hnusí ľudskosť.

ŽELANIE
Keď už nič nie je,
aspoň peniaze my mohli byť.

ZVOLANIE
Nerušte moje kruhy pod očami!

VYSOKÁ POLITIKA
Býva veľmi nízka.

Ústami ústavy

SEBAKRITICKÁ SAMOOBSLUHA
Najlepšie mi je bez seba.

REGULE
Zopakované gule.

KONŠTATOVANIE
K vojnám vedú
rozdielne predstavy o mieri.

HESLO
Niečo za niečo a nikdy inak.

VÝVOJ
Najprv bol človek vzpriamený,
potom rozumný
a napokon dnešného typu.

MEDZI
Medzi krajnosťami
nie je nijaký rozdiel,
ale je medzi nimi
všetko ostatné.

VÝROBA
Režim má toľko nepriateľov,
koľko si ich vyrobí.

OHRADZOVANIE
Nemáme sa čo ohradzovať,
už sme ohradení.

JAZYKOVÝ ZMIER
Aby ostatný ostnatý drôt
bol posledný.

ÚSTAMI ÚSTAVY
Občania našej vlasti
majú dva jazyky,
oba úradné.

Pavol Janík
——————————————————————————————————–
PODPORTE nezávislé médium. Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na skvalitnenie stránok. Mimochodom, zaznamenali sme už vyše 25 500 vzhliadnutí !!!

Môžete tak urobiť prevodným príkazom na účet:
IBAN: SK54 7500 0000 0040 0096 0499
Ďakujeme!
———————————————————————————————————————

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments