Dnes aktuálne srbský humorista IVO MIJO ANDRIĆ

Curriculum vitae

Ivo Mijo Andrić sa narodil 17. novembra 1948 v Čanići pri Tuzle. Základnú školu navštevoval v Dobrnji, Mramore a Lipnici a strednú technickú školu v Tuzle. Vyštudoval Fakultu politických vied a postgraduálne štúdium na Ekonomickej fakulte v Sarajeve. Od roku 1969 pracoval v ekonomike, vzdelávacích inštitúciách, odboroch a štátnych inštitúciách v Bosne a Hercegovine a Chorvátsku. Ako samostatný umelec odišiel do dôchodku na HZSU v Záhrebe koncom roku 2008. Literárnej tvorbe sa venuje viac ako 50 rokov. Prvé básne publikoval v polovici šesťdesiatych rokov a už začiatkom sedemdesiatych rokov mu Zväz spisovateľov amatérov SFRJ udelil prvú cenu za poéziu. Okrem poézie píše príbehy, hry, eseje, literárne správy, aforizmy a epigramy. Od malička sa venoval žurnalistike a redigoval niekoľko podnikateľských a odborových novín. Po ukončení postgraduálneho štúdia, dlho sa venoval odbornej a teoretickej práci. V uvedenom období publikoval viac ako 50 odborných a vedeckých prác a tri odborné knihy z oblasti ochrany práce a občianskych práv. Jeho literárne a odborné diela sú zastúpené vo viac ako 30 zborníkoch, zborníkoch a odborných publikáciách doma i v zahraničí. Recenzoval a redigoval viac ako 60 kníh iných autorov. Literárne diela publikoval v novinách, časopisoch a elektronických médiách v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine a ďalších krajinách. Je víťazom medzinárodného ocenenia „Naji Naaman“ za celkovú kreativitu za rok 2018/19, ktoré sa udeľuje v Libanone. Jeho literárne diela boli preložené do angličtiny, nemčiny, ruštiny, češtiny, slovenčiny, slovinčiny, macedónčiny, čínštiny, rumunčiny, arménčiny a arabčiny. V uvedenom období publikoval viac ako 50 odborných a vedeckých prác a tri odborné knihy z oblasti ochrany práce a občianskych práv. Jeho literárne a odborné diela sú zastúpené vo viac ako 30 zborníkoch, zborníkoch a odborných publikáciách doma i v zahraničí. Recenzoval a redigoval viac ako 60 kníh iných autorov. Literárne diela publikoval v novinách, časopisoch a elektronických médiách v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine a ďalších krajinách. Je víťazom medzinárodného ocenenia „Naji Naaman“ za celkovú kreativitu za rok 2018/19, ktoré sa udeľuje v Libanone. Jeho literárne diela boli preložené do angličtiny, nemčiny, ruštiny, češtiny, slovenčiny, slovinčiny, macedónčiny, čínštiny, rumunčiny, arménčiny a arabčiny. V uvedenom období publikoval viac ako 50 odborných a vedeckých prác a tri odborné knihy z oblasti ochrany práce a občianskych práv. Jeho literárne a odborné diela sú zastúpené vo viac ako 30 zborníkoch, zborníkoch a odborných publikáciách doma i v zahraničí. Recenzoval a redigoval viac ako 60 kníh iných autorov. Literárne diela publikoval v novinách, časopisoch a elektronických médiách v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine a ďalších krajinách. Je víťazom medzinárodného ocenenia „Naji Naaman“ za celkovú kreativitu za rok 2018/19, ktoré sa udeľuje v Libanone. Jeho literárne diela boli preložené do angličtiny, nemčiny, ruštiny, češtiny, slovenčiny, slovinčiny, macedónčiny, čínštiny, rumunčiny, arménčiny a arabčiny. Jeho literárne a odborné diela sú zastúpené vo viac ako 30 zborníkoch, zborníkoch a odborných publikáciách doma i v zahraničí. Recenzoval a redigoval viac ako 60 kníh iných autorov. Literárne diela publikoval v novinách, časopisoch a elektronických médiách v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine a ďalších krajinách. Je víťazom medzinárodného ocenenia „Naji Naaman“ za celkovú kreativitu za rok 2018/19, ktoré sa udeľuje v Libanone. Jeho literárne diela boli preložené do angličtiny, nemčiny, ruštiny, češtiny, slovenčiny, slovinčiny, macedónčiny, čínštiny, rumunčiny, arménčiny a arabčiny. Jeho literárne a odborné diela sú zastúpené vo viac ako 30 zborníkoch, zborníkoch a odborných publikáciách doma i v zahraničí. Recenzoval a redigoval viac ako 60 kníh iných autorov. Literárne diela publikoval v novinách, časopisoch a elektronických médiách v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine a ďalších krajinách. Je víťazom medzinárodného ocenenia „Naji Naaman“ za celkovú kreativitu za rok 2018/19, ktoré sa udeľuje v Libanone. Jeho literárne diela boli preložené do angličtiny, nemčiny, ruštiny, češtiny, slovenčiny, slovinčiny, macedónčiny, čínštiny, rumunčiny, arménčiny a arabčiny. časopisov a elektronických médií v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine a ďalších krajinách. Je víťazom medzinárodného ocenenia „Naji Naaman“ za celkovú kreativitu za rok 2018/19, ktoré sa udeľuje v Libanone. Jeho literárne diela boli preložené do angličtiny, nemčiny, ruštiny, češtiny, slovenčiny, slovinčiny, macedónčiny, čínštiny, rumunčiny, arménčiny a arabčiny. časopisov a elektronických médií v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine a ďalších krajinách. Je víťazom medzinárodného ocenenia „Naji Naaman“ za celkovú kreativitu za rok 2018/19, ktoré sa udeľuje v Libanone. Jeho literárne diela boli preložené do angličtiny, nemčiny, ruštiny, češtiny, slovenčiny, slovinčiny, macedónčiny, čínštiny, rumunčiny, arménčiny a arabčiny.
Je členom Spolku spisovateľov Bosny a Hercegoviny, Spolku chorvátskych spisovateľov, Spolku chorvátskych aforistov a humoristov a Chorvátskeho spolku spisovateľov pre deti a mládež. Nás teší, že je spolupracovníkom nášho slovenského satiricko-humoristického HUMORIKONU.

Úvodná stránka / Žurnál Šipak / humor / Ivo Mijo Andrić / recenzia / recenzie / satira / Šipak / sipak.rs /IVO MIJO ANDRIĆ: ŽIADNE MYŠLIENKY PRE ÚSMEV NA TVÁRI / GRANÁTOVÉ JABLKO 

JASNÉ MYŠLIENKY PRE ÚSMEV NA TVARI

Asociácia chorvátskych aforistov a humoristov ocenila v roku 2022 svojich členov a čitateľov novou antológiou s názvom Čistá päťka . Je to piata kolekcia neprerušenej série almanachu, ktorá sleduje aktivity tejto vtipnej spoločnosti od jej založenia v roku 2017 až dodnes. A práve preto si zaslúži výborné meno, ako sa patrí tímu, ktorý sa z prvej kolekcie Zlatni rez , v ktorej bolo zastúpených dvadsaťštyri členov, rozrástol na skupinu presahujúcu deväťdesiat členov.
Na bohatých stránkach Čista petica sa okrem krátkych životopisov a fotografií zastúpených autorov a šestnástich autoriek nachádza takmer 2000 aforizmov, epigramov, satirických básní a krátkych vtipných próz. Šéfredaktor a autor inšpirovaného predhovoru Fraňo Vukoja so žiarivou obálkou od Damira Novaka zoradil vybrané druhy v abecednom poradí, pričom zohľadnil kvalitu čítania, ktoré ponúka každý z 92 členov. zastúpené. Takto sa uzatvára pôsobivá reprezentatívna zbierka tvorivosti chorvátskych aforistov a humoristov v roku 2022.
Zbierka zahŕňa autorov troch generácií spisovateľov, počnúc najmladším Darkom Mrkonjićom a Alojzom Šekrstom (1990) až po najstaršieho Martina Jakšića (1931). Všetci vynaložili závideniahodné tvorivé úsilie obohatiť chorvátsky humor a aforizmy o nové diela, ktoré potvrdzujú, že ľudia v tejto časti Európy vedia byť veselí a veselí aj v týchto časoch, ktoré sú zaťažené neúspešnými politikami, vojnami, ekonomickými krízami a všetky druhy prírodných a neprirodzených vírusov a mikróbov.
Pre spisovateľov a humoristov sú takéto časy vhodnou pôdou a nevyčerpateľnými zdrojmi na zapisovanie vtipných a múdrych myšlienok, v ktorých satirické, ironické, alegorické, hyperbolické a priame spôsoby zobrazovania nositeľov nesprávnej politiky, škodlivých rozhodnutí, nepopulárnych režimov, márnotratnosti, otroctva. postoj k veľkým a mocným štátom a iným nežiaducim, ktoré ohrozujú malého človiečika a jeho prítomnosť a budúcnosť. Ak nedokážu zmeniť situáciu, zlé vzťahy a ich tvorcovia a propagátori, aforisti a humoristi môžu aspoň zdravými myšlienkami a vtipnými slovami odsúdiť príčiny sociálnej nestability a tvorcov zla, ktoré nás sprevádza v našej krátkej a pre mnohých , náročný život.
Humor bol vždy balzamom na dušu slabých a šťastných ľudí a soľou do rany tým, ktorí prinášajú nepokoj a rôznymi spôsobmi ohrozujú slabších, ako sú oni sami. Podnecovatelia vojen a rozsievači národného utrpenia so svojimi obmedzenými duševnými schopnosťami nikdy nedokázali pochopiť, že akýkoľvek druh mieru je lepší a humánnejší ako akákoľvek vojna, v ktorej umierajú a trpia chudobní a slabí, zatiaľ čo páchatelia konfliktu sa chvália ich veľkolepé úspechy v takzvanom rozširovaní ľudských práv, demokracie a slobody, ktoré sa merajú počtom zabitých, zranených, vysídlených a zničených ľudí a ich domovov a iných hmotných a duchovných statkov získaných poctivou prácou. Hluchí a slepí politici a vládcovia ľudských osudov nikdy nemohli počuť, vidieť a pochopiť tých, ktorí trpia a zomierajú vedľa nich v najťažších mukách a utrpení. Pre nich to bola vždy obyčajná šou a festival surových a krutých vášní, ktoré si užívali alebo užívali bez pocitu vlastnej zodpovednosti a pochopenia zla, ktorú spôsobujú iným.
Lexikálne zrnká múdrosti a ducha prenášané aforistami a humoristami, ak už nič iné, prebudia nádej v možnosť svetla na konci tunela, do ktorého sme vstúpili výberom nesprávnych vodcov, ktorí vidia a vážia si len seba a tých, ktorí sú im podobní, zatiaľ čo zanedbávanie alebo prečiarknutie všetkých ostatných ako nadbytočné a nepotrebná položka v jeho neľudskom správaní a násilnej vláde. Či sa toto svetlo objaví v niektorých budúcich voľbách, je otázkou miliardy eur alebo dolárov pre každého, kto hlasuje za lepšiu a istejšiu budúcnosť. Nech sa im aspoň trasie ruka, keď budú zháňať tých, ktorí budú zajtra formovať ich osud a rozhodovať o ich práve na mier, slobodu a prvotnú spravodlivosť danú prírodou a darovanú narodením.
Myšlienka je menšou či väčšou duchovnou záťažou a písanie je každodennou nevyhnutnosťou na odovzdanie posolstva, ktoré bude trvať dlhšie ako individuálny život každého a každého. Vedia to všetci autori, ktorí svoje posolstvá zaradili do tejto hodnotnej a dlhovekej zbierky. Prežije každého z nás a budúcim generáciám pripomenie roky, v ktorých sme žili a pracovali pre dobro a bojovali múdrymi slovami a vtipnými skutkami proti tvorcom nešťastia a zla.
Niektoré z týchto posolstiev prenášam zo stránok Čistej päťky s nádejou, že veselosťou a vrúcnosťou nežnej ľudskej duše a úprimnými slovami vymažú pochmúrnu temnotu dnešnej doby. Pretože v tejto dobe, ako hovorí Slavica Bakšaj… Ani nesejeme, ani nežneme… ale… dovážame. A skúsený aforista Josip Balaško dopĺňa túto myšlienku poučnou vetou: Nič nerobia, takže je ľahké ich prichytiť pri čine.

Po nich nasledujú myšlienky a slová nasledujúcich autorov, ktoré prepisujem v abecednom poradí ich tvorcov:

Tí, ktorí nepočujú, nie sú nebezpeční. Tí bez ducha sú nebezpeční. (Svetislav Bailjanović)
Široké obzory zakrývajú úzky ľudia. (Drago Bosnić)
Život je aforizmus, ktorému málokto rozumie. (Ivan Bradvica)
Som zaneprázdnený – starám sa o svoje veci. (Darko Ciglenečki)
Existuje spoločnosť na ochranu zvierat? (Jozo Čizmić)
Nerobím nič. To je tajomstvo môjho úspechu. (Jandre Drmić)
Každý blázon si nájde pár podobne zmýšľajúcich ľudí. (Dragutin Dubravčić)
Chorvátska kravata, slučka okolo krku. (Nađan Dumanić)
Keď sme hodili kockou, dostali sme Chorvátsko. (Zlatko Garvanović)
Je málo šikovných ľudí. A potom sa aj vydajú. (Jadranka Gottlicherová)
Všetci bojujú o miesta. Z práce sa žiť nedá (Ivan Grahovec)
Neveril som, že máme toľko ateistov. (Abdurahman Halilović Ahil)
Nie je múdrosťou žiť, ale prežiť. (Sakiba Harčević)
Keď klameš sám seba, nie si podvodník, ale hlupák. (Mate Ivandić)
Ľudské práva sú ako tráva. Buď sú pošliapané, alebo sú rezané. (Danko Ivšinović)
Novinári sú najväčší chovatelia kačíc. (Dražen Jergović)
Oni stolujú, my slúžime. (Ivan Katić)
Márne čakáš na lepšie zajtrajšky. Strávil si to včera. (Ivica Kesić)
Kde to vrie, tam to často vrie. (Miljenka Kostro)
V Európe sa vytvára milión pracovných miest. Poďte ľudia! (Dragutin Lončar)
V manželstve cirkvi a štátu sú vzťahy mimomanželské. (Danica Majnarić)
Čím ste vzpriamenejší, tým väčší je cieľ. (Marinko Mijović)
Vedieť mlčať je polovica zdravia. (Darko Mrkonjić)
Dobre merané slová nie sú nikdy ťažké. (Boris Nazansky)
Východný hriech pomaly smeruje na západ. (Mara Ožić-Bebek Imotica)
Na klub sa dá vždy spoľahnúť. (Živko Prodanović)
Spal spánkom spravodlivých, kým ho nezobudili policajti. (Milan Rupčić)
Ušetrite čas – čítajte aforizmy. (Tomislav Supek)
Je to svetový muž. Prekročil všetky hranice. (Nikola Šimić Tonin)
Globalisti sa globalizujú. (Jelena Šipec)
Dobehneme ich. Nezaostávajú ani zďaleka. (Zlatko Tomić)
Čitatelia sú vzácnejší ako knihy. (Miroslav Vukmanić)
Ak sme na zlej ceste, je dobré, že zaostávame. (Frano Vukoja)
Najľahšie je žať s politickými žetónmi. (Mladen Vuković)

Oveľa viac múdrych a veselých myšlienok je napísaných v tejto jedinečnej knihe ľudského dôvtipu. Nechávam na čitateľoch, aby ich objavili sami. Ešte predtým však navrhujem, aby si túto cennú a predovšetkým zaujímavú knihu vyhľadali v knižniciach alebo v Združení chorvátskych aforistov a humoristov. Veľa šťastia a príjemné čítanie a dlhodobá pamäť na všetko, čo čítate.

IVO MIJO ANDRIĆ

    Slovenskí humoristi, tvorcovia Humorikonu, prosia o podporu…Inzerujte v Humorikone, alebo akoukoľvek finančnou čiastkou pomôžte skvalitniť slovenský humor a satiru ako i tvorbu píšucich a kresliacich autorov! Číslo účtu: IBAN SK 54 7500 0000 0040 0096 0499

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments