Dnes aktuálne srbský humorista, aforista Dušan Puača

Úvodná stránka / Časopis Šipak / Dušan Puača / humor / nová kniha / nové knihy / Prometheus je späť / satira / Šipak / sipak.rs / Tošo Borković /PREDSTAVUJEME KNIHU AFORIZMOV „PROMETEJ SE SPÄŤ“ DUŠANA PUAČU
PREDSTAVUJEME KNIHU AFORIZMOV „PROMETHEUS SA VRÁTIL“ DUŠANA PUACA
GRANÁTOVÉ JABLKO 

ZLATÝ LESK A DIAMANTOVÁ TVRDOSŤ

(Internetový preklad)

Srbský politický a satirický aforizmus zažil veľký rozmach koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia, keď sa objavila nová generácia autorov, ktorí do našich aforizmov vniesli ostrosť, provokatívnosť, energiu, sviežosť a angažovanosť. Išlo istým spôsobom o renesanciu aforistiky z polovice šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia, ktorej protagonistami boli: Ljubiša Manojlović, Brana Crnčević, Vladimir Bulatović Vib, Pavle Kovačević, Vitomir Teofilović, Dušan Radović a Milovan Ilić Minimax, no Belehradský Minimax vzniká aforistický kruh, podľa všetkého išlo o nový, autochtónny literárny smer a smer, ktorý nemal v domácej ani zahraničnej skúsenosti žiadny skutočný vzor, s výnimkou do istej miery Lecovho aforistického habitu. Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov tejto novej vlny v srbskej satire spolu s Aleksandarom Baljkom, Peter Lazić, Srđan Radulović, Vuk Gligorijević, Vladimir Jovićević Jov, Mihail Veljković, Milan Todorović, Radivoj Dangubić, Slobodan Simić a Milan Beštić – bol Dušan Puača – autor, ktorý vtedy zaujímal a stále zastáva veľmi popredné miesto v plejáde najvýznamnejších našich a tiež európskeho aforistu. Autori, ktorí vstúpili na literárnu scénu ešte za života Josipa Broza alebo bezprostredne po jeho smrti, neváhali polemicky a kriticky písať aj štyridsať rokov staré tabuizované témy: vodca, armáda, bratstvo a jednota, stranícky systém, samospráva, socialistický realizmus.v umení, nezaradení, spoločenskom vlastníctve… Hoci zaujali čitateľov a kvalitou, estetickým rozsahom a originalitou sa prebojovali až na samý vrchol európski aforisti, Kritici, antológovia, redaktori, vydavatelia, prekladatelia a samozrejme politická moc a službukonajúci cenzori ich vedome a nespravodlivo vytláčali na spoločenský a umelecký okraj. V porovnaní s bohatými teóriami a objemnými dejinami románu, lyriky, drámy a väčšiny ostatných elementárnych literárnych foriem je sieť literárnych a filozofických súostroví aforizmov práve z týchto dôvodov doteraz málo preskúmaná. Dušan Puača sa v umení krátkej formy pohybuje už viac ako štyri desaťročia a za ten čas ho dosť obohatil vytvorením veľkého množstva minimajstrovstiev. Niektoré jeho myšlienky získali antologickú hodnotu a stali sa známymi v širších kruhoch milovníkov krásneho písaného slova. Aforizmus tohto satirika je rozpoznateľný ako krátke a elegantné vyjadrenie múdrej a hlbokej myšlienky. Puača si od začiatku svojej literárnej tvorby budoval vlastný autentický štýl, ktorý ho robil osobitým a rešpektovaným. Jeho originálna poetika zahŕňa reflexívnosť, voľnú a imaginatívnu hru ducha, permanentné hľadanie nového literárneho prístupu, výskum jazyka, inováciu slovnej zásoby, reaktualizáciu tradičných tém, leštenie syntaxe a hľadanie efektných point. Drvivá väčšina jeho aforizmov časom nič nestratila. Naopak, Pouačove literárne miniatúry potvrdili, že aj po niekoľkých desaťročiach tvorby majú zlatý lesk a diamantovú pevnosť, o čom svedčí aj zbierka jeho najnovších myšlienok, ktoré sledujú tento trend – „Prometheus sa vrátil“. Okrem metaforického názvu je v jeho názve aj niečo autobiografické, pretože obsah tohto diela nás uisťuje, že spisovateľ sa zaslúžene vracia na veľkú satirickú scénu. Minimálna veľkosť zabijáckych viet z knihy je naplnená maximálnou intenzitou a minimálna syntax aforizmov im dáva maximálnu sémantickú silu: Sen ostreľovača: rovnaký cieľ, bližšia vzdialenosť; neviem čo si mám myslieť. Najlepšie je nemyslieť; Stratil som identitu. Stal som sa ľudským zdrojom. Vo vete nášho spisovateľa nie je nič zbytočné, pretože každé slovo je dobre odmerané a integrované. A medzi týmito slovami, ktoré pripomínajú jadro, fúzia a štiepenie vytvárajú energiu, ktorá umožňuje myšlienke vzlietnuť a stať sa chytľavou frázou. Bulharský spisovateľ Jordan Nikolov správne poznamenal, že „aforizmus je atómová energia literatúry“. Dušan Puača tvorí, zdá sa, spontánne, s ľahkosťou, čaruje a hrá sa so slovami, vo všetkom hľadá iskričky humoru a zrnká múdrosti. Zároveň uplatňuje optiku obyčajného človeka, aby jeho aforizmy nepôsobili elitársky či pesimisticky, hoci sa nevyhýbajú vážnym otázkam a problémom. Dá sa povedať, že jeho témy súvisia s politikou (Nápad ukradli náhradným matkám politické strany. Tak sa zrodila náhradná opozícia); hospodárstvo (Všetci sme cudzí žoldnieri. Samozrejme, keď všetky továrne kúpili cudzinci); sociálne rozdiely (V boji proti chudobe dosahujeme závideniahodné výsledky. Chudobní závidia bohatým); sociálne nespravodlivosti (vyhodili ma z práce. Bol som múdrejší ako riaditeľ); ľudské chyby (Úspešne nás oklamal. Namiesto kryštálu sa pozeral na biliardovú guľu); rozšírená kriminalita (zlodeji mali naozaj šťastie. Banka mala deň otvorených dverí); polícia prekračujúca svoje právomoci (Na polícii sa mi rozviazal jazyk. Dokonca som prestal koktať), ale aj náš každodenný život: pôrod (Môj pôrod prebehol cisárskym rezom. Aby som vedel, aké sú moje ambície); manželstvo (V mojom manželstve je márnivosť hlboký stav), medziľudské vzťahy (Sused sa prezliekol za dobrovoľníka. Vo všetkom mi ponúka pomoc); peniaze (Moje chodenie do posilňovne už ukazuje prvé výsledky. V peňaženke mám o sto eur menej); šport (našim futbalistom treba vysvetliť, že vyhráva ten, kto dá najviac gólov, nie ten, kto ich najviac inkasuje); ľudská hlúposť (Sociálne siete pomáhajú niektorým hlupákom ukázať ostatným používateľom, akí sú hlúpi); aforizmy (dobrý aforizmus som nemal od koho skopírovať, tak som si ho musel napísať sám)… Talent spisovateľa Dušana Puača oddeľuje spomínané témy od sena všedných dní, aby sme ich videli v iné svetlo – akí sme a ako žijeme. Nie každá myšlienka, aj keď je stručne vyjadrená a ľahko zapamätateľná, je aforizmom. Dobrý aforizmus dokáže vytvoriť autor s veľkými znalosťami a bohatými skúsenosťami. Takýto aforizmus môže žiť samostatným životom, pretože má jasnosť, ostrosť verbálnej formulácie a možno v ňom rozpoznať originálnu myšlienku. Umelecky vydarený aforizmus dokáže presvedčiť bez dôkazov, komplikovanej argumentácie, len silou sofistikovanej neočakávanosti a bystrého slovného spojenia, čistou výpoveďou, ani nie tak dokazujúcou, ako pôsobivou a silnou. Takéto sú aforizmy v knihe „Prometheus sa vrátil“. Štýlový a sémantický rozbor aforizmov Dušana Puača umožňuje zistiť, že v procese tvorby svojich diel využíva ako prostriedok umeleckého vyjadrenia a myšlienkového dôrazu celý rad štýlových techník. Jeho aforizmy sú nejednoznačné, viaczmyslové a fungujú minimálne v troch rovinách: ideovej, figuratívno-kompozičnej a jazykovej. Ich sémantické črty sa prejavujú v dopade na recipienta, ktorý sa prejavuje vo vedení k mysleniu a podpore vlastného uvažovania. Využitím sémantických čŕt aforizmov, ich expresivity, informačnej hustoty, obraznosti, originality a komunikačnej čistoty sa nášmu aforistovi darí presne prenikať do „večných tém“ života a smrti (mýtus o jeho nesmrteľnosti vymysleli tí, ktorí žili krátko ); dobro a zlo (Pandorina skrinka je veľmi malá. Nemôže obsiahnuť všetko zlo, ktoré na svete existuje); svetlo a tma (Na konci tunela nebolo svetlo. Je dôležité, aby sme videli vchod do tunela); porážky a víťazstva (Históriu už nepíšu víťazi, ale ten, kto platí najviac); vzostupy a pády (Kôň a somár sú úrovne individuálneho úspechu. Pravda, cesta hore-dole), láska a sklamanie (Milujem Srbsko! Bez adrenalínu sa nezaobídem)… Náš autorský aforizmus je teda dialektická hra. medzi fragmentmi a systémami. Jeho maximá nás vždy niečo naučia a prinútia nás o tom niečom premýšľať. Opierajúc sa o ľudovú skúsenosť alebo filozofickú myšlienku známej osobnosti, dosahuje Puača najväčšiu vierohodnosť a výraznosť svojho umeleckého prejavu. Aforizmy využíva na vyjadrenie filozofických, etických a estetických názorov, pričom sa nevyhýba ani politickým a ideologickým názorom na spoločnosť a svet. Autor tejto výnimočnej kolekcie presvedčivo demonštruje bohatosť svojej zručnosti rozprávať jemne, decentne a s mierou o deliktných témach, akými sú romantika, zmyselnosť, erotika, sex, vášeň: Filmový bozk znamená sex v oznámení; Aj v sexe je dôležité trafiť sa do čierneho; Milovanie medzi mojou priateľkou a mnou je na veľmi vysokej úrovni. Ja som pilot a ona letuška. Puača šikovne využíva antickú mytológiu a filozofiu ako zámienku: Ares, boh vojny, vládne našim životom už od čias starovekého Grécka. Stal sa univerzálnym vojakom; Damoklov meč putoval do múzea. Teraz máme jemnejšie metódy; Keby bol Odyseus taký bystrý, ako sa hovorí, domov by sa nevrátil. Čakalo ho ešte toľko pokušení, motívov, udalostí, osobností a pojmov zo židokresťanstva, ba aj celej svetovej literatúry, náboženstva a histórie: Kain a Ábel, dvaja narodení bratia. Podľa matky. Potvrdené analýzou DNA; Sodoma bola obvinená z toho, že je centrom nemravnosti a zničená. Gomora dokázala prežiť; Vždy, keď spomeniem Shakespeara, cítim niečo zhnité. Pravdepodobne sa šíri z Dánska; Život je ako divadelná hra. Jedine, že režisérov je viac. Tvorca sa vo svojej tvorbe opiera o bohatú literárnu a výtvarnú tradíciu vôbec, ktorá využívala motív Prometea, zradcu, mučeníka, zradcu bohov a priateľa ľudí, muža s božskými silami a boha s ľudské vlastnosti. počnúc Aischylom, Aristofanom, Antifanom, Platónom, Protagorasom, Byronom, Goethem a Ševčenkom v literatúre a filozofii, cez Tiziana a Gordeja v maliarstve až po Beethovena, Liszta a Skrjabina v hudbe. Aktualizácia gréckeho mýtu o Prométheovi slúži autorovi na to, aby pomocou analógií a paralel vyjadril dnešné témy prostredníctvom svojráznych a zmysluplne vrstvených aforizmov: Ľudia vítali Promethea zápalkami a soľou, taký bol politický moment. Prometheus sa kajal príliš neskoro. Celá planéta je v plameňoch; Bohovia neboli k Prometheovi láskaví. Takto zvyčajne prechádzajú pedagógovia; A nebyť bohov, niekto by už Promethea potrestal. Pre tých, ktorí stoja o spoločné dobro, niet milosrdenstva. Knihy, ako tá pred nami, vznikajú usilovne a dlho, no práve preto sa oplatí na ne počkať, lebo čitateľovi ponúkajú dobrodružstvo ducha, estetické uspokojenie.
Aleksandar ČOTRIĆ

VYBRANÉ AFORIZMY:

A keby neboli bohmi, niekto by už bol Prometheus potrestaný. Pre tých, ktorí stoja za, niet zľutovania pre spoločné dobro.
*
Pre Prometheus to stále platí červený rozkaz hasičského zboru spoločnosti. Ľudia sa stále hrajú s ohňom.
*
Prometheus si nedal pozor, čo hovorí. Teraz mu horí pod nohami.
*
Bohovia k nim neboli láskaví Prometheus. Takto väčšinou prechádzajú pedagógovia.
*
Alebo je studňa želaní príliš plytká alebo sú moje túžby príliš veľké?
*
Súdny deň nás zlyhal. Proroci si pomýlili planétu.
*
Slepí proroci predpovedali lepšie budúcnosť. Neboli ovplyvnení médiami.
*
Bol taký sebecký, že išiel aj na toaletu išiel za osobnými záujmami.
*
Už dlho sa tvárim, že ním nie som k živým. Aby som videl, ako ďaleko zájdu moji nepriatelia radovať sa.
*
Objavil sa nový typ predátora: Súdni exekútori.
*
Hmla bola taká hustá že vzduch ani nebolo vidno.
*
A zuby sú zrkadlom duše. Čím menej ich je, tým je duša jemnejšia.
*
Naše vzťahy s nepriateľom sú neoddeliteľné. Sme dokonca pokrvne spriaznení.
*
Niektorým pomáhajú sociálne siete ukázať hlupákov aj ostatným používateľom akí sú to blázni.
*
Život je ako divadelná hra. Jedine, že režisérov je viac.
*
A lešenie na budove sú dosky, ktoré život znamená.
*
Vo vojnách nemáme veľké šťastie. Vždy vyžrebujeme najťažšiu skupinu.
*
Jej mladosť a moje skúsenosti znamenajú: Ona nevie a ja som zabudol.
*
Darujem reprodukčné bunky. Tvoje ruky, môj materiál.
*
Kain a Ábel sú bratia z matkinej strany. Analýza DNA ukázala.
*
Shakespeare to mal asi dobrý kus, len čo sa herečky rozbehli rolí.
*
Pochybujem, že sused nejaký má milenec. Na kávu ma už nevolá.
*
Súkromní detektívi, ktorí špehujú  moja žena musí byť staršia ako sedemdesiat rokov. Keby niečo.
*
Mám závideniahodnú skúsenosť so ženami. Mnohé  ma opustili.
*
Milujem nudapláže. Neexistujú žiadne klamstvá, žiadne podvody.
*
V mojom manželstve je márnivosť hlbokým stavom.
*
Vyzerá to tak, že budeme musieť do srdca Srbska presunúť na iné miesto.
*
Môj sused je opozičník. Nepozerá televízne noviny.
*
Históriu už nepíšu víťazi ale ten kto platí viac.
*
Je ťažké dokázať, či politici slúžia lži. No nos im nerastie!
*
Som za biele hlasovacie lístky. Dá sa na nich prečítať čokoľvek.
*
Predvolebné sľuby? Teraz, keď sme vyhrali, nebudeme bojovať. Hádam sa vysporiadať s tými prázdnymi príbehmi.
*
Bolo pre vás ľahké vyhrať voľby, ľudia vás volili. K víťazstvu sme prišli oveľa ťažšie.
*
Predal by som vieru aj na večeru, ale pred cudzincom je tlačenica ambasády.
*
Dnes nie je ťažké, aby vám niekto zavolal zradca. Stačí, že budete rozmýšľať inak.
*
Mám krízu identity. Neviem, či som zradca, cudzí žoldnier alebo zapredaná duša.
*
Vždy, keď chcem niečo povedať proti vláde, hryziem si do jazyka. Radšej by ma bolel jazyk ako hlava.
*
Všetci sme cudzí žoldnieri. Samozrejme, keď kúpili všetky fabriky cudzinci.
*
Busty národných hrdinov stále zdobia parky. Očakáva sa omladenie personálu.
*
Za roky strávené na dôchodku, počítať zvýhodnil seniorát. Kvôli ťažkým životným podmienkam.
*
Kým čakám na výplatu druhej časti dôchodku, trávenie času pozeraním filmu: Odtiaľto až na večnosť.
*
Teším sa len na falošné správy. Podnecujú moju predstavivosť.
*
Nevylievame z priehlbiny do prázdna ale z priehlbiny do priehlbiny. Menej sa tak rozlieva.
*
Milujem Srbsko! Bez adrenalínu sa nezaobídem.
*
Pendrek je len predĺžená ruka orgány.
*
Pracovníčka pri prepážke je v prvom rade obrana štátu pred občanmi.
*
Lekár odporučil, že čo najviac kráčam. Že ma k tomu nenabáda protestné pochody?
*
Tento aforizmus napísal pravdivá udalosť. Prežil som to.
*
Keď sa vec dostala do bodu varu, prešli sme na Fahrenheita.
*
Lietadlo sa zrútilo, pretože bolo čierne mačka prešla cez cestu. A bol piatok, trinásteho.
*
Nikdy nemáme národných hrdinov vyhlasujú dlhodobo. V nestabilných časoch ste teraz hrdinom teraz si zradca.
*
Dedko mi pôžičku neschválil. Nepodarilo sa mu presvedčiť bankárov, že ešte áno vždy nažive
*
V boji proti chudobe dosahujeme závideniahodné výsledky. Chudobní závidia bohatým.
*
Chivas rack a ja sme si podobní. Obaja sme slúžili dvanástim rok.
*
Achille a ja sme úplne iní. Je zraniteľný v päte a ja som udretý do hlavy.
*
Vírus nás rozdelil na pozitívne a negatívne. Aj keď sú v skutočnosti pozitívne negatívne.
*
Sklamal som očakávania fondu PIO. na dôchodku.
*
Sme tradicionalisti. Pesničky aj speváci idú z kolena na kolená koleno.
*
Ako prví zaviedli učenie sa žiaci pešo vzdialenosť.
*
Tradične neoslavujeme päťdesiat – výročie promócie každého z nich dvadsiateho mája roku. Nikoho na zapamätanie.

Vybral: DIB

PROMETHEUS – TRETÍ KRÁT

Toto je moja tretia kniha aforizmov s Prometheom v názve. Som očarený Prometheom. Ukradol oheň z Olympu a dal ho ľuďom so všetkými ďalšími následkami. Bol kruto potrestaný, priklincovaný ku skale na Kaukaze, kde mu sliepky klovali do pečene. Takže ešte pred Kristom boli obete pre človeka. Našťastie, po niekoľkých storočiach múk ho Herakles vyslobodil. Tak hovorí mytológia. Je pre nás symbolom dobročinnosti, cnosti a nositeľom vedomostí, ktoré nezištne zdieľal s ľuďmi. A tak sa to začalo. Prvá kniha aforizmov, ktorú som napísal v roku 2007, sa volala Prometheus utiekol. Dominantný aforizmus bol: Prometheus utiekol. Už nechcel byť lukostrelcom. Prešlo viac ako desať rokov (v roku 2018), keď vyšla druhá kniha aforizmov s názvom Po Prometheovi. Dominantný aforizmus tam bol: Prometheus má stále červený rozkaz vydaný hasičským zborom. Ľudia sa stále hrajú s ohňom. Prometheus odišiel, ale bolo zaujímavé vidieť, čo sa stalo potom, ako veľmi a akým spôsobom ľudia využili to, čo im zanechal svojou obetou. Niečo sa stalo a ja som výrazne skrátil obdobie medzi tým a ďalšou, treťou knihou. Prometheus je späť, z nejakého dôvodu, veci rýchlo naberajú nechcený smer. Úvodný aforizmus znie: Keď sa Prometheus vrátil, ľudia ho stretli s hasiacimi prístrojmi. Bola námaha márna? A tak som mohol slobodne povedať, že trilógia Prometheus dopadla. Som spokojný a tak trochu aj intímne šťastný, že to tak dopadlo. Triológia, krátka forma, aforizmy, Prometheus… Je na vás, aby ste posúdili, či sú Prometheus, teda ľudia, predstavení správnym spôsobom, so všetkými svojimi prednosťami a chybami, a prostredníctvom mojich satirických pozorovaní sveta, v ktorom žijem, aj mimo neho. Autor september 2020.

ŽIVOT A SÚVISLOSTI AUTORA

Dušan Puača, narodený v prvej polovici dvadsiateho storočia. Vyštudovaný právnik na dôchodku. Satirou sa zaoberá už štyridsať rokov. Vydalo päť kníh aforizmov a knihu krátkych satirických príbehov o koňoch. Presné váhy, Kiss of the Scorpion, Prometheus Escapes, After Prometheus, Prometheus Returned a The Tales of Konyotrk in Time. Publikované v niekoľkých novinách a iných médiách, preložené do viac ako desiatich jazykov, zahrnuté v niekoľkých antológiách. Člen Spolku spisovateľov Srbska a Belehradského aforistického krúžku. Odmenený, to je pravda, málokedy. Žije a pracuje v Belehrade.

Dušan Puača

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments