Silvester 2018
Humoresky
(Mozaika aforizmov, epigramov, humoresiek a karikatúr)   Autor: Andrej Mišanek Afohryzmy V preplnenej električke si aj sediaci vystoja. Veľa sa dá povedať …
Humoreska
Humoresky
Najlepšia obrana je – útek! U susedov Konopáskových som začul podivný krik. Intenzita hluku ich pravidelných hádok tentoraz o nejaké …