Silvester 2018
Humoresky
(Mozaika aforizmov, epigramov, humoresiek a karikatúr)   Autor: Andrej Mišanek Afohryzmy V preplnenej električke si aj sediaci vystoja. Veľa sa dá povedať …