Dnes aktuálne slovenský spisovateľ a humorista Pavol Janík z Bratislavy

Pavol Janík | Virtuóz slovenskej literatúry

Súhrnná prezentácia aforizmov básnika Pavla Janíka obsahuje autorove stručné a vtipné výroky doteraz publikované v knižných kolekciách Hurá, horí! (1991), Dobrá zrada nad zlato (1996), Satanovisko (1999), Pes hore bez…101 psín (2000), Špinavé čistky (2002) a časopisecky.

http://pavoljanik.sk/

O autorovi:
● So šarmom a bravúrou štylistu balansuje na hranici krásy a múdrosti. Daniela Hivešová
● Najperspektívnejším básnikom sa ukázal byť Pavol Janík. Viliam Marčok
● Na Janíkovej poézii je sympatické, že hoci niekde siahol aj po témach frekventovaných, vždy si nájde vlastný uhol pohľadu a neopakuje iných. Jozef Bžoch
● Janík však nie je iba básnik-filozof, ale aj básnik-virtuóz slova. Jozef Melicher
● Charakteristickým znakom Janíkovho rukopisu je satirizujúci, nadľahčený tón, pomenúvajúci veci a vzťahy možno až nepríjemne pravdivo. Igor Otčenáš
● Básnik sa pohráva so slovami, vzďaľuje sa skutočnosti, aby sa k nej priblížil z inej strany, odzadu či znútra. Valér Mikula
● Pavol Janík vstúpil do slovenskej poézie zbierkou prinášajúcou tón irónie a sebairónie, taký prepotrebný v tom čase, keď bolo mužských debutov ako šafranu a prevažoval ženský sentiment. Ľubomír Feldek
● Humor je vraj jediný spôsob ako byť dôstojne smutný. Pavol Janík je zasa presvedčený, že irónia je jediný spôsob ako dôstojne žiť. Tomáš Janovic
● Nové náboženstvo reklamy, ktorá bola pre nášho autora veľkou školou, prináša nové zázraky… Štefan Moravčík
● Nakoniec zisťujeme, že Janíkovo žonglérske pohrávanie sa s apokalyptickými obrazmi je vážnym posolstvom a krutou obžalobou moderného sveta bez perspektívy a šance. Jozef Melicher
● Válek je hlbší a Janík vynaliezavejší. Natália Švedovová
● Pavol Janík má svoje miesto vo svetovej literatúre. Sarita Jenamani.

Hurá, horí! (1991)

Ústami ústavy

SEBAKRITICKÁ SAMOOBSLUHA
Najlepšie mi je bez seba.

REGULE
Zopakované gule.

KONŠTATOVANIE
K vojnám vedú
rozdielne predstavy o mieri.

HESLO
Niečo za niečo a nikdy inak.

VÝVOJ
Najprv bol človek vzpriamený,
potom rozumný a napokon dnešného typu.

MEDZI
Medzi krajnosťami
nie je nijaký rozdiel,
ale je medzi nimi
všetko ostatné.

VÝROBA
Režim má toľko nepriateľov,
koľko si ich vyrobí.

OHRADZOVANIE
Nemáme sa čo ohradzovať,
už sme ohradení.

JAZYKOVÝ ZMIER
Aby ostatný ostnatý drôt
bol posledný.

ÚSTAMI ÚSTAVY
Občania našej vlasti
majú dva jazyky,
oba úradné.

Vysoká politika je nízka

TEÓRIA RELATIVITY
Najkrajšie sú spomienky,
najmä na nízke ceny.

PRAX RELATIVITY
Ani to, čo je najlacnejšie,
už nie je lacné.

POZNÁMKA
Mozgová porážka nás nemusí
postihnúť pri Slavkove.

PARLAMENTNÁ ZMENÁREŇ
Politickú príslušnosť
voľne zamieňame
podľa aktuálneho kurzu.

ZOOLÓGIA 1
Zvieratám sa bridí
zverožrútstvo.

ZOOLÓGIA 2
Opakom ľudovej rozprávky
je zverská.

ZOOLÓGIA 3
Zvieratám sa hnusí ľudskosť.

ŽELANIE
Keď už nič nie je,
aspoň peniaze my mohli byť.

ZVOLANIE
Nerušte moje kruhy pod očami!

VYSOKÁ POLITIKA
Býva veľmi nízka.

Sexuálny second hand

NÁPIS
Tu žili Slováci,
ktorí si tiež odskákali svoje.

MÓDA
Niektorí sa ani neprezliekli,
ďalej krágľujú
v tom istom kabáte.

ZĽAVA
Lacnejšie smrteľné lôžko
sa nazýva smrteľné lehátko.

OZNAM
Z technických príčin zakázané.

BRUCHAPLNOSŤ
Iba črevné parazity
domovinu majú v riti.

POKROK
Doteraz sme mali turecké
iba hospodárstvo,
dnes už aj demokraciu.

RIEKANKA
Každý chvíľku
ťahá pílku,
potom strieľa
do zátylku
tým, čo vedia
príliš veľa.

HUDOBNÉ REFERENDUM
Ľudové piesne nevznikli
ľudovým hlasovaním.

ZMENA ÚČELU
Účel svätí
finančné prostriedky.

SEXUÁLNY SECOND HAND
Iba jednej veci prospieva,
keď je obšúchaná.

Na dne(s)

NIKDY NIE JE NESKORO
Aj po Kristových rokoch
vás môžu ukrižovať.

HISTORICKÉ ZLOMY
Nezaobídu sa bez zlomenín
a vylomenín.

ZLOMENINY
Zlé meniny.

ČUDNÁ VEC
Vzbudzuje účud.

KTOVIE
Prečo je tajný policajt
verejný činiteľ?

PROSBA
Mydlite sa za nás!

SYN
Vyzerá akoby ti z okna vypadol.

MODERNÝ PODDANÝ
Oddaný.

LOGIKA 1
Každý môže rozdávať údery,
len pokiaľ siaha,
nemajte teda za zlé tým,
ktorí bijú pod pás.

LOGIKA 2
Ako sa z hory ozýva,
tak v nej niekto dupe.

NA DNE(S)
Z činov sú najvýnosnejšie
trestné.

Pavol Janík

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments