Dnes aktuálne virtuóz slovenskej literatúry, slovenský spisovateľ, básnik a humorista Pavol Janík

Život škodí zdraviu

PONAUČENIE Z KRÍZOVÉHO VÝVOJA
Pracuj vo vlastných službách.
SLOVÁCI
Emigranti vo vlastnej krajine.
OPAKOVANIE
Prišiel som na svet
a odvtedy som neprišiel na nič lepšie.
VÝSLEDOK
Tretiu svetovú vojnu
sme prehrali kontumačne.
VYTÚŽENÝ DÔSLEDOK VÝSLEDKU
Dúfajme, že nám táto porážka
prinesie viac úžitku
ako podiel na víťazstve
v druhej svetovej vojne.
DES
Mladá fronta,
kde zítra znamená už dnes.
POLITICKÝ ZEMEPIS
Spojené štíty tatranské.
OBČIANSKE TEPLOTY
Vrelý vzťah k právam,
chladný vzťah k povinnostiam
a vlažný vzťah k práci.
TAJOMSTVO
Za peniaze, ale nie za koruny.
PREVRATNÁ MYŠLIENKA
Čas sú peniaze,
ale čo sú peniaze,
nikto nevie.
DUCH DÚCHA, ŠÚCHA A BÚCHA
Muži sú bez duše,
kým ženy sú oduševnené.
Majú na to väčšie predpoklady.
RELATIVITA
To je aj ono!
RADA DO SMRTI
Kto neverí na zázraky,
je potenciálny samovrah!
O NEPOUŽÍVANÍ
Nepoužívaním si veci udržujú
najvyššiu kvalitu.
POZNATOK
Život škodí zdraviu.


Prechladnuté víno 
ZÁKON
Pohromu spôsobuje človek, ktorý chce zabrániť katastrofe.
OBJAV
Niet ničoho z ničoho.
VZBURA PROTI PRÁZDNOTE
Nič neznamená nič, či nič znamená nič?
O NIČOM
Nič je základ, na ktorom sa dá stavať.
PRVÝ PRINCÍP
Ak niečo kladie odpor, smer tlaku je správny.
HISTORICKÝ PRINCÍP
Minulosť má každý, niektorí majú aj budúcnosť.
PRINCÍP OPTIMIZMU
Keby neexistovali vojny, nevedeli by sme, čo je to mier.
INFLÁCIA GENIALITY
Na začiatku bolo slovo, na konci ich býva celá fúra.
ALELUJA
Každý zázrak trvá tri dni, preto ani práca na Slovensku netrvá dlhšie.
NÁVRAT MONARCHIE
Po obnovení Uhorska sa bude časopis Slovenka nazývať Uhorka.
VÝSTRAHA
Dokonalosť má vedľajšie účinky.
OTÁZKA
Koľko trvá štvrťhodina?
BÁSNICI
Osamelí jazdci na ojazdených formuláciách.
JESENNÉ PRELÚDIUM
Prechladnuté víno.

Súhrnná prezentácia aforizmov básnika Pavla Janíka obsahuje autorove stručné a vtipné výroky doteraz publikované v knižných kolekciách Hurá, horí!, Dobrá zrada nad zlato, Satanovisko, Pes hore bez, Špinavé čistky  a časopisecky.

Povedali o autorovi:
● So šarmom a bravúrou štylistu balansuje na hranici krásy a múdrosti. 
● Najperspektívnejším básnikom sa ukázal byť Pavol Janík. 
● Na Janíkovej poézii je sympatické, že hoci niekde siahol aj po témach frekventovaných, vždy si nájde vlastný uhol pohľadu a neopakuje iných. 
● Janík však nie je iba básnik-filozof, ale aj básnik-virtuóz slova. 
● Charakteristickým znakom Janíkovho rukopisu je satirizujúci, nadľahčený tón, pomenúvajúci veci a vzťahy možno až nepríjemne pravdivo. 
● Básnik sa pohráva so slovami, vzďaľuje sa skutočnosti, aby sa k nej priblížil z inej strany, odzadu či znútra. 
● Pavol Janík vstúpil do slovenskej poézie zbierkou prinášajúcou tón irónie a sebairónie, taký prepotrebný v tom čase, keď bolo mužských debutov ako šafranu a prevažoval ženský sentiment. 
● Humor je vraj jediný spôsob ako byť dôstojne smutný. Pavol Janík je zasa presvedčený, že irónia je jediný spôsob ako dôstojne žiť. 
● Nové náboženstvo reklamy, ktorá bola pre nášho autora veľkou školou.
● Nakoniec zisťujeme, že Janíkovo žonglérske pohrávanie sa s apokalyptickými obrazmi je vážnym posolstvom a krutou obžalobou moderného sveta bez perspektívy.
● Válek je hlbší a Janík vynaliezavejší. 
● Pavol Janík má svoje miesto vo svetovej literatúre. 

Z knihy: Hurá, horí! 

Ústami ústavy

SEBAKRITICKÁ SAMOOBSLUHA
Najlepšie mi je bez seba.

REGULE
Zopakované gule.

KONŠTATOVANIE
K vojnám vedú
rozdielne predstavy o mieri.

HESLO
Niečo za niečo a nikdy inak.

VÝVOJ
Najprv bol človek vzpriamený,
potom rozumný
a napokon dnešného typu.

MEDZI
Medzi krajnosťami
nie je nijaký rozdiel,
ale je medzi nimi
všetko ostatné.

VÝROBA
Režim má toľko nepriateľov,
koľko si ich vyrobí.

OHRADZOVANIE
Nemáme sa čo ohradzovať,
už sme ohradení.

JAZYKOVÝ ZMIER
Aby ostatný ostnatý drôt
bol posledný.

ÚSTAMI ÚSTAVY
Občania našej vlasti
majú dva jazyky,
oba úradné.

Vysoká politika je nízka

TEÓRIA RELATIVITY
Najkrajšie sú spomienky,
najmä na nízke ceny.

PRAX RELATIVITY
Ani to, čo je najlacnejšie,
už nie je lacné.

POZNÁMKA
Mozgová porážka nás nemusí
postihnúť pri Slavkove.

PARLAMENTNÁ ZMENÁREŇ
Politickú príslušnosť
voľne zamieňame
podľa aktuálneho kurzu.

ZOOLÓGIA 1
Zvieratám sa bridí
zverožrútstvo.

ZOOLÓGIA 2
Opakom ľudovej rozprávky
je zverská.

ZOOLÓGIA 3
Zvieratám sa hnusí ľudskosť.

ŽELANIE
Keď už nič nie je,
aspoň peniaze my mohli byť.

ZVOLANIE
Nerušte moje kruhy pod očami!

VYSOKÁ POLITIKA
Býva veľmi nízka.

Sexuálny second hand

NÁPIS
Tu žili Slováci,
ktorí si tiež odskákali svoje.

MÓDA
Niektorí sa ani neprezliekli,
ďalej krágľujú
v tom istom kabáte.

ZĽAVA
Lacnejšie smrteľné lôžko
sa nazýva smrteľné lehátko.

OZNAM
Z technických príčin zakázané.

BRUCHAPLNOSŤ
Iba črevné parazity
domovinu majú v riti.

POKROK
Doteraz sme mali turecké
iba hospodárstvo,
dnes už aj demokraciu.

RIEKANKA
Každý chvíľku
ťahá pílku,
potom strieľa
do zátylku
tým, čo vedia
príliš veľa.

HUDOBNÉ REFERENDUM
Ľudové piesne nevznikli
ľudovým hlasovaním.

ZMENA ÚČELU
Účel svätí
finančné prostriedky.

SEXUÁLNY SECOND HAND
Iba jednej veci prospieva,
keď je obšúchaná.

Virtuóz slovenskej literatúry

Mgr. art. Pavol Janík, PhD., (magister artis et philosophiae doctor) sa narodil v roku 1956 v Bratislave, kde absolvoval štúdium filmovej a televíznej dramaturgie a scenáristiky na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení (VŠMU). Pracoval na ministerstve kultúry (1983 – 1987), v médiách a v reklame. Predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007), tajomník SSS (1998 – 2003, 2007 – 2013), šéfredaktor časopisu SSS Literárny týždenník (2010 – 2013). Čestný člen Únie českých spisovateľov (od 2000), člen redakčnej rady týždenníka ÚČS Obrys-Kmen (2004 – 2014), člen redakčnej rady týždenníka ÚČS Literatura – Umění – Kultura (od 2014). Člen Writers Club International (od 2004). Člen Poetas del Mundo (od 2015). Člen World Poets Society (od 2016). Riaditeľ Writers Capital International Foundation pre Slovensko a Českú republiku (2016 – 2017). Predstaviteľ World Nation Writers’ Union na Slovensku (od 2016). Veľvyslanec Worldwide Peace Organization (Organizacion Para la Paz Mundial) na Slovensku (od 2018). Člen Rady International Writers Association (IWA BOGDANI) (od 2019). Za literárnu a reklamnú tvorbu získal viacero ocenení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
***
Virtuóz slovenskej literatúry Pavol Janík (1956) je básnik, dramatik, prozaik, prekladateľ, publicista a reklamný tvorca. Ťažisko jeho tvorivej činnosti spočíva v poézii. Už svojím knižným debutom Nezaručené správy (1981) upútal pozornosť vrcholných autorít slovenského literárneho života. Predstavil sa ako básnik civilného tónu a spontánneho básnického výrazu, ktorému nechýba schopnosť irónie a sebairónie. Táto poetika sa stala typickou pre celú jeho tvorbu, ktorá popri kritickom charaktere nadobudla aj humorný až groteskný rozmer. Jeho výraz sa stáva strohým až aforistickým. Preto je celkom zákonité, že do sféry literárnych záujmov Pavla Janíka sa dostali aj aforizmy založené na myšlienkovom a významovom posune v rámci jazykovej hry. Postupne vo svojej tvorbe nastoľuje veľmi znepokojujúce otázky a závažné problémy ďalšieho vývinu ľudstva, pričom sa tematicky a štýlovo rozširuje. Literárni experti konštatujú Janíkovu básnickú virtuozitu a jeho príbuznosť s tvorbou Miroslava Válka, pričom podľa názoru ruskej poetky, prekladateľky a literárnej vedkyne Natálie Švedovovej je Válek hlbší a Janík vynaliezavejší. Z inojazyčnej poézie prebásnil niekoľko knižných výberov. Je aj autorom dramatických diel s prvkami poetiky absurdného divadla.
ĽUDOVÍT FUCHS

Literárnu tvorbu Pavla Janíka okrem Slovenska publikovali v Albánsku, Argentíne, Bangladéši, Belgicku, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Českej republike, Čínskej ľudovej republike, Čínskej republike (Taiwan), Francúzsku, Chile, Chorvátsku, Indii, Izraeli, Jordánsku, Južnej Kórei, Kanade, Kazachstane, Kirgizsku, Kosove, Macedónsku, Maďarsku, Mexiku, Moldavsku, Nemecku, Nepále, Pakistane, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Ruskej federácii, Singapure, Spojených štátoch amerických, Srbsku, Sýrii, Španielsku, Taliansku, Turecku, na Ukrajine, v Uzbekistane, Veľkej Británii, Venezuele a Vietname.

Pavol Janík

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments